Visa allt om KOMMERSKOLLEGIUM

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 10 799 10 240 19 839
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 3 4 3
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
SIDA (Statlig enhet) 9 080 9 609 19 731
STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL (Statlig enhet) 1 120 585 90
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) 600 - -
EKONOMISTYRNINGSVERKET (Statlig enhet) - 38 18
REGERINGSKANSLIET (Statlig enhet) - 8 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 40 707 42 444 28 427
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 198 220 244
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 170 191 220
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 28 29 24
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 98 105 111
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 13 437 1 Fabege Storstockholm AB
(13 437)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 8 247 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(7 208)
Datakonsultverksamhet 5 224 8 EVRY Sweden AB
(4 680)
Kreditgivning, övrig 2 363 2 Diners Club Nordic AB
(2 207)
Samhällelig informationsförsörjning 1 643 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(1 293)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 347 18 EVRY One Outsourcing Services AB
(423)
Hotell & Restaurang 845 6 SSRS Stockholm Nord Hotel Aktiebolag
(633)
Telekommunikation, Trådlös 645 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(645)
Rengöring & Lokalvård 535 2 Sodexo AB
(377)
Personalutbildning 444 6 Svenskt Ledarskap Aktiebolag
(175)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 412 1 Fruconn AB
(412)
Arbetsförmedling & Rekrytering 410 2 Michael Berglund AB
(344)
Tryckning av Böcker & Övrigt 308 1 TMG Tabergs AB
(308)
Teknisk konsult inom Industriteknik 308 1 Äventyret Sweden AB
(308)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 302 3 RIKSREVISIONEN
(221)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 289 1 Knowit Aktiebolag (publ)
(289)
Film, Video & TV 231 2 Spocks Family AB
(227)
Konferensanläggningar 210 4 Stockholm Meeting Selection AB
(105)
Databehandling & Hosting 199 6 Veratech AB
(127)
Kongresser & Mässor 192 3 Münchenbryggeriet AB
(93)
Dataprogrammering 180 3 Software Innovation Sweden AB
(85)
Webbportaler 162 2 JP Infonet AB
(150)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 144 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(144)
Översättning & Tolkning 144 2 Space 360 AB
(74)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 139 2 Staples Sweden AB
(106)
Utgivning av annan programvara 135 6 Metrika Consulting AB
(50)
Advokatbyråer 132 1 Ramberg Advokater Kommanditbolag
(132)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 128 2 Scanomat A/S Danmark Filial
(97)
Företagstjänster, övriga 112 1 LM TIETOPALVELUT OY
(112)
Säkerhetsverksamhet 104 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(104)
Tvätteriverksamhet 89 1 Berendsen Textil Service AB
(89)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 88 4 Hyper Island Program AB
(50)
Personaluthyrning 78 1 Perido AB
(78)
Post- & Kurirverksamhet 75 1 PostNord Sverige AB
(75)
Öppen Hälso- & Sjukvård 75 1 Helsa Företagshälsovård Sverige AB
(75)
Datordrifttjänster 75 3 Tieto Sweden AB
(36)
Revision 74 1 R 3 Revisionsbyrå Kommanditbolag
(74)
Värme & Kyla 74 1 Bodens Energi Aktiebolag
(74)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 73 3 Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag
(53)
Marknads- & Opinionsundersökning 63 1 NSO Group AB
(63)
Personalmatsalar 56 1 Sabis Aktiebolag
(56)
Postorder- & Internethandel 56 5 Dustin Sverige AB
(36)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 52 1 ARBETSGIVARVERKET
(52)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 50 2 Intellecta Corporate AB
(28)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 48 2 Avia Pharma AB
(45)
Teknisk Provning & Analys 41 2 STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL
(36)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 39 3 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(27)
Specialistläkare ej på sjukhus 38 1 CityAkuten i Praktikertjänst Aktiebolag
(38)
Eldistribution 34 1 Ellevio AB
(34)
Kontorstjänster 31 1 Comet Consular Services AB
(31)
Intressebev. Arbetstagarorg. 30 1 PREVENT-ARBETSMILJÖ I SAMV SV NÄRINGSLIV,LO&PTK
(30)
El-VVS & Bygginstallationer 29 2 Beroma Persienn & Markis AB
(26)
Monetär finansförmedling, övrig 29 3 ICA Banken AB
(17)
Nyhetsservice 27 1 TT Nyhetsbyrån AB
(27)
Dagstidningsutgivning 26 1 AB Dagens Nyheter
(26)
Artistisk verksamhet 25 1 Improvisation & Co, Hagagatan
(25)
Restaurangverksamhet 25 3 Restaurang Mälardrottningen AB
(21)
Landtransport, stödtjänster 25 1 APCOA Parking Sverige AB
(25)
Källsorterat material 22 1 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(22)
Grafisk produktion 22 1 Frontline Expo AB
(22)
Kontorsmöbler, Partihandel 21 2 Ergoff Miljö AB
(21)
Teknisk konsult inom Elteknik 21 1 Westreamu AB
(21)
Utgivning av tidskrifter 16 2 Dagens Samhälle AB
(14)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 13 2 REGERINGSKANSLIET
(11)
Bokutgivning 13 2 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(11)
Universitets- & Högskoleutbildning 12 5 LUNDS UNIVERSITET
(12)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 12 1 Pitney Bowes Svenska Aktiebolag
(12)
Callcenterverksamhet 12 1 Energikundservice Sverige AB
(12)
Uthyrning & Leasing övrigt 11 1 Smile & Shine i Sverige AB
(11)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 11 1 AV Syd Aktiebolag
(11)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 11 1 BTJ Sverige AB
(11)
Intressorganisationer, övriga 9 4 SEK SVENSK ELSTANDARD
(6)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 9 1 Intermeat Aktiebolag
(9)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 8 1 STOCKHOLM MARATHON
(8)
Landtransport av passagerare, övrig 7 1 Westin Buss Stockholm Aktiebolag
(7)
Elartiklar, Partihandel 7 2 Rexel Sverige AB
(5)
Reklamfotoverksamhet 6 1 Mattias Bardå AB
(6)
Böcker, Butikshandel 6 1 Jure Aktiebolag
(6)
Utbildning, övrig 6 2 Public Procurement Service i Mälardalen AB
(5)
Klockor, Butikshandel 6 1 AB Nymans Ur 1851
(6)
Intressebev. Yrkesorg. 5 1 FÖRENINGEN TEXTILIMPORTÖRERNA
(5)
Intressebev. Branschorg. 5 1 Bonus Copyright Access, ek. för.
(5)
Optiker, Butikshandel 5 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(5)
Museiverksamhet 4 2 STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR
(2)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 3 1 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(3)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 3 1 Falck Secure AB
(3)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 3 1 Kinnarps AB
(3)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 3 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(3)
Sluten Sjukvård 3 1 KRONOBERGS LÄNS LANDSTING
(3)
Arkivverksamhet 3 1 RIKSARKIVET
(3)
Tillverkning, övrig 3 2 Linköpings Stämpelfabrik Aktiebolag
(2)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 2 1 IVL Svenska Miljöinstitutet AB
(2)
Fotoutrustning, Butikshandel 2 1 CEWE Sverige AB
(2)
Telekommunikation, Trådbunden 2 1 Telia Sverige AB
(2)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 2 1 Varsam Aktiebolag
(2)
Möbler för hemmet, Butikshandel 1 1 IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag
(1)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 1 eddy Se aktiebolag
(1)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 0 1 MTP, My Trendy Phone Sweden AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...