LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Varumärke tillhör MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR

Ansökningsnummer 2022-00828
Ansökningsdatum 2022-02-28
Registreringsnummer 620605
Registreringsdatum 2022-03-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2032-02-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 45

Politisk forskning och analys.