Institutet för språk och folkminnen

Varumärke tillhör Institutet för språk och folkminnen

Ansökningsnummer 2007-04513
Ansökningsdatum 2007-05-21
Registreringsnummer 390686
Registreringsdatum 2007-08-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-08-17
Typ Figurativt

Institutet för språk och folkminnen

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.