Visa allt om STATSKONTORET

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 2 376 1 527 1 760
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 9 19 8
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
REGERINGSKANSLIET (Statlig enhet) 989 220 -
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN (Statlig enhet) 519 490 916
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS (Statlig enhet) 494 507 565
SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER (Statlig enhet) 357 289 266
ELSÄKERHETSVERKET (Statlig enhet) 11 - -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (25 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 37 808 31 851 31 272
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 201 209 220
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 179 183 189
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 22 26 31
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 104 101 99
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Personalförvaltning & andra stödtjänster 6 441 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(5 941)
Konsultverksamhet avseende företags org. 5 333 13 Ramböll Management Consulting AB
(2 631)
Livförsäkring, övrig 4 427 1 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
(4 427)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 2 356 1 Novi Real Estate AB
(2 356)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 2 331 1 Hiby Aktiebolag
(2 331)
Datakonsultverksamhet 2 005 7 Atea Sverige AB
(994)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 1 868 1 SWECO Society AB
(1 868)
Samhällelig informationsförsörjning 991 1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(991)
Revision 974 2 Ernst & Young Aktiebolag
(625)
Personaluthyrning 899 2 Perido AB
(649)
Dataprogrammering 726 4 Ceed Consulting AB
(597)
Utbildning, övrig 663 1 Språkkonsulterna Prodicta AB
(663)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 643 3 Crayon AB
(542)
Telekommunikation, Trådlös 619 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(619)
Tryckning av Böcker & Övrigt 511 4 AJ E-Print AB
(442)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 507 1 Städ & Maskin Centralen i Stockholm AB
(507)
Hotell & Restaurang 397 5 Rezidor Hotel & Congress AB
(194)
Marknads- & Opinionsundersökning 380 3 Markör Marknad & Kommunikation AB
(250)
Universitets- & Högskoleutbildning 346 3 SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
(253)
Utgivning av annan programvara 335 7 PartnerSec AB
(95)
Resebyråer 331 1 Scanworld Aktiebolag
(331)
Öppen Hälso- & Sjukvård 311 1 Helsa Företagshälsovård Sverige AB
(311)
Kontorsmöbler, Partihandel 310 2 Alfa Inredningar AB
(304)
Kreditgivning, övrig 306 4 Diners Club Nordic AB
(243)
Dagstidningsutgivning 292 3 AB Dagens Nyheter
(203)
Post- & Kurirverksamhet 275 1 PostNord Sverige AB
(275)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 190 3 DocuPartner i Stockholm AB
(140)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 189 2 Ambius Aktiebolag
(103)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 180 3 RIKSREVISIONEN
(155)
Kroppsvård 148 1 Curex Gruppen AB
(148)
Grafisk Designverksamhet 147 1 Säflund Designers Aktiebolag
(147)
Postorder- & Internethandel 145 3 Dustin Sverige AB
(133)
Säkerhetsverksamhet 138 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(138)
Översättning & Tolkning 137 2 In2text Skrivbyrå AB
(91)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 125 3 Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag
(69)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 118 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(118)
Skatteförvaltning & Indrivning 116 1 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(116)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 94 1 STIFTELSEN BIODYNAMISKA PRODUKTER
(94)
Konferensanläggningar 92 3 Gällöfsta Konferens Aktiebolag
(45)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 86 1 Office Depot Svenska AB
(86)
Personalmatsalar 72 1 Fazer Food Services AB
(72)
Telekommunikation, Trådbunden 71 3 Tele2 Business AB
(45)
Litterärt & Konstnärligt skapande 68 3 Altinget AB
(32)
Icke-farligt avfall 65 1 Ragn-Sells Aktiebolag
(65)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 65 3 Åkesson & Curry AB
(30)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 63 1 Inrego Aktiebolag
(63)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 62 1 Malmstolen Aktiebolag
(62)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 62 1 BTJ Sverige AB
(62)
Förlagsverksamhet, övrig 57 1 Jupiter Reklam Aktiebolag
(57)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 50 1 Europacentrum Norrekås AB
(50)
Bokutgivning 50 5 NE Nationalencyklopedin Aktiebolag
(25)
Rengöring & Lokalvård 46 2 Aktiebolaget Stockholm Supportgroup Hedenby-Vacic
(24)
Kongresser & Mässor 41 2 Stockholm City Conference Centre Aktiebolag
(36)
Insatsvaror övriga, Partihandel 38 2 Papyrus Supplies AB
(31)
Restaurangverksamhet 36 2 Borggården Restaurang AB
(33)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 35 1 ARBETSGIVARVERKET
(35)
Personalutbildning 33 4 Mindset AB
(18)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 32 1 CashCom i Sverige AB
(32)
Arkivverksamhet 31 1 RIKSARKIVET
(31)
Finansiella stödtjänster, övriga 25 1 Rexed & Spörndly AB
(25)
Press- & Övrig Fotografverksamhet 24 2 Fotografen Thomas Carlgren Aktiebolag
(24)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 24 3 AB Sporrong
(14)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 23 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(23)
Vägtransport, Godstrafik 19 2 Stadsbudens Service, ekonomisk förening
(11)
Gymanläggningar 19 1 SATS Sports Club Sweden AB
(19)
Catering 18 1 Annorlunda Catering Aktiebolag
(18)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 17 1 Söderkyl Aktiebolag
(17)
Detaljhandel, övrig 16 2 Torebrings Grossist AB
(9)
Bageri- & Mjölprodukter 13 2 Stinas Bageri AB
(13)
Intressorganisationer, övriga 12 6 SVENSKA UTVÄRDERINGSFÖRENINGEN
(8)
Skatterådgivning 10 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(10)
Brand- & Räddningsverksamhet 9 1 STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR
(9)
Museiverksamhet 9 3 MODERNA MUSEET
(4)
Elartiklar, Partihandel 8 1 Aura Light Aktiebolag
(8)
El-VVS & Bygginstallationer 8 1 Micke Kjell El AB
(8)
Intressebev. Branschorg. 8 1 Bonus Copyright Access, ek. för.
(8)
Utgivning av tidskrifter 8 2 FPG Media AB
(6)
Glas & Porslin, Butikshandel 6 1 ArtGlass i Malmö AB
(6)
Databehandling & Hosting 6 4 Mediearkivet Svenska Aktiebolag
(6)
Tryckning av Tidsskrifter 6 1 Ale Tryckteam Aktiebolag
(6)
Klockor, Butikshandel 6 1 AB Nymans Ur 1851
(6)
Monetär finansförmedling, övrig 5 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(5)
Konfektyr, Butikshandel 5 1 Pralinhuset Stockholms Chokladoas AB
(5)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 5 1 Falck Secure AB
(5)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 4 1 SIPU Arkivkonsult Aktiebolag
(4)
Artistisk verksamhet 4 1 HL Magic AB
(4)
Optiker, Butikshandel 4 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(4)
Blommor & Växter, Butikshandel 4 1 Bella Flora Blommor AB
(4)
IT- & Datatjänster, övriga 3 1 Resilans Aktiebolag
(3)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 3 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(3)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 3 1 Medidyne AB
(3)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 2 2 NBV ÖREBROMÄLARDALEN
(1)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Landtransport, stödtjänster 2 1 Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
(2)
Konsumenttjänster, övriga 1 1 Fendea Finans AB
(1)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 1 1 Din Bil Sverige AB
(1)
Researrangemang 1 1 Meetagain Konferens AB
(1)
Skogsförvaltning 1 1 GUSTAFSSON, INGE
(1)
Intressebev. Yrkesorg. 1 1 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(1)
Kontorstjänster 0 1 Fru Olsson i Stockholm Aktiebolag
(0)
Böcker, Butikshandel 0 1 Bokhandelsgruppen i Sverige AB
(0)
Bröd & Konditori, Butikshandel 0 1 Konditori Genuin i Stockholm AB
(0)
Intressebev. Arbetstagarorg. 0 1 SVENSKA POLISFÖRBUNDET
(0)
Kultur, Miljö, Boende, administration 0 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...