Ansökningsnummer 2019-02732
Ansökningsdatum 2019-05-11
Registreringsnummer 602173
Registreringsdatum 2019-06-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-05-11
Typ Figurativt

SCB

Varor & Tjänster

Klass: 16

Böcker och andra publikationer.

Klass: 35

Produktion och spridning av statistisk information, marknadsundersökningar i anslutning därtill.

Klass: 38

Datorstödd överföring av meddelanden och bilder, nämligen i globala nätverk.

Klass: 41

Undervisning, utbildning.

Klass: 42

Datorprogrammering.