BRANSCHNYCKELTAL; SCB:s BRANSCHNYCKELTAL

Varumärke tillhör STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Ansökningsnummer 2003-00504
Ansökningsdatum 2003-01-30
Registreringsnummer 366931
Registreringsdatum 2004-05-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-05-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Cd-rom skivor, disketter, elektronisk information distribuerade via internet (nedladdningsbara).

Klass: 16

Trycksaker, skriv- och kontorsmaterial, broschyrer, informationsmaterial, handledningar, missivbrev, pappershäften, böcker.

Klass: 35

Sammanställning och inmatning av information i databaser; information kring bokföringstjänster och bokslutsanalyser, beräknings- och kalkyleringshjälpmedel för bokslutsanalyser, annonser och reklamverksamhet.

Klass: 36

Finansiell information.

Klass: 41

Utbildning, anordnande av handledning, seminarieverksamhet, arrangerande och hållande av konferenser; produktion av information på media såsom cd-rom skivor och disketter.

Klass: 42

Upplåtande och åtkomst till databaser, utformning av datorprogramvara; licensiering av immaterialrättigheter, förvaltning av upphovsrätter.