Visa allt om Gladan Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -2 981
Resultat efter finansnetto -3 424
Årets resultat -3 424
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 163 029
Omsättningstillgångar 1 317
Tillgångar 164 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 676
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 131 000
Kortfristiga skulder 670
Skulder och eget kapital 164 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -2 981
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 19,88%
Kassalikviditet 196,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...