Visa allt om Tråden Fastigheter AB
Visa allt om Tråden Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 139
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 102
Resultat efter finansnetto 96
Årets resultat 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 17 035
Omsättningstillgångar 14
Tillgångar 17 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 4
Långfristiga skulder 10 640
Kortfristiga skulder 6 343
Skulder och eget kapital 17 049
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 139
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 108
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 0,60%
Vinstmarginal 73,38%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -4 553,24%
Soliditet 0,37%
Kassalikviditet 0,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...