Visa allt om Kortirion 5 AB
Visa allt om Kortirion 5 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -15
Resultat efter finansnetto 1 615 485
Årets resultat 1 615 485
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 1
Omsättningstillgångar 1 690 550
Tillgångar 1 690 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 670 535
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 20 15
Skulder och eget kapital 1 690 551
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 163 480
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -10 -15
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 98,82% 97,10%
Kassalikviditet 8 450,00% 3 666,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...