Visa allt om Kortirion 5 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -15
Resultat efter finansnetto 485
Årets resultat 485
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 1
Omsättningstillgångar 550
Tillgångar 551
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 535
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 15
Skulder och eget kapital 551
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 480
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -15
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 97,10%
Kassalikviditet 3 666,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...