Visa allt om Axbay AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 10
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -2
Resultat efter finansnetto -2
Årets resultat -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 10
Omsättningstillgångar 38
Tillgångar 47
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 0
Skulder och eget kapital 47
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 10
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 3
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -4,26%
Vinstmarginal -20,00%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 380,00%
Soliditet 102,13%
Kassalikviditet -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...