Visa allt om Skammarps Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 739
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 407
Resultat efter finansnetto 409
Årets resultat 239
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 46
Omsättningstillgångar 895
Tillgångar 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 289
Obeskattade reserver 102
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 550
Skulder och eget kapital 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 168
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 57
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 739
Nyckeltal
Antal anställda 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 123
Personalkostnader per anställd (tkr) 37
Rörelseresultat, EBITDA 407
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 43,25%
Vinstmarginal 55,07%
Bruttovinstmarginal 96,48%
Rörelsekapital/omsättning 46,68%
Soliditet 39,17%
Kassalikviditet 162,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...