Visa allt om Lotta & Håkan Holding AB
Visa allt om Lotta & Håkan Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -20
Resultat efter finansnetto 346
Årets resultat 346
Balansräkningar (tkr)
2016-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 1 475
Omsättningstillgångar 434
Tillgångar 1 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 396
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 1 218
Kortfristiga skulder 295
Skulder och eget kapital 1 909
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -20
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 20,74%
Kassalikviditet 147,12%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...