Visa allt om AKS Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 539
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 34
Resultat efter finansnetto 34
Årets resultat 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 334
Tillgångar 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 84
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 251
Skulder och eget kapital 334
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 13
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 4
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 539
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 539
Personalkostnader per anställd (tkr) 18
Rörelseresultat, EBITDA 34
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 10,18%
Vinstmarginal 6,31%
Bruttovinstmarginal 47,12%
Rörelsekapital/omsättning 15,40%
Soliditet 25,15%
Kassalikviditet 18,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...