Visa allt om AKS Solutions AB
Visa allt om AKS Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12
Nettoomsättning 1 028 539
Övrig omsättning 94 -
Rörelseresultat (EBIT) 16 34
Resultat efter finansnetto 17 34
Årets resultat 13 34
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 553 334
Tillgångar 553 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 84
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 457 251
Skulder och eget kapital 553 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 13
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 4
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 122 539
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 028 539
Personalkostnader per anställd (tkr) 263 18
Rörelseresultat, EBITDA 16 34
Nettoomsättningförändring 90,72% -%
Du Pont-modellen 2,89% 10,18%
Vinstmarginal 1,56% 6,31%
Bruttovinstmarginal 52,24% 47,12%
Rörelsekapital/omsättning 9,34% 15,40%
Soliditet 17,54% 25,15%
Kassalikviditet 51,42% 18,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...