Visa allt om Mårtis Fastigheter AB
Visa allt om Mårtis Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 280
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 130
Resultat efter finansnetto 86
Årets resultat 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 2 671
Omsättningstillgångar 262
Tillgångar 2 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 117
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 2 583
Kortfristiga skulder 233
Skulder och eget kapital 2 933
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 280
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 221
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 4,43%
Vinstmarginal 46,43%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,36%
Soliditet 3,99%
Kassalikviditet 112,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...