Visa allt om Johansson arkitekter AB
Visa allt om Johansson arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 340
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 172
Resultat efter finansnetto 172
Årets resultat 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 246
Tillgångar 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151
Obeskattade reserver 43
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 52
Skulder och eget kapital 246
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 20
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 4
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 340
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 340
Personalkostnader per anställd (tkr) 24
Rörelseresultat, EBITDA 172
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 69,92%
Vinstmarginal 50,59%
Bruttovinstmarginal 91,47%
Rörelsekapital/omsättning 57,06%
Soliditet 75,02%
Kassalikviditet 473,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...