Visa allt om Ombord Konsult AB
Visa allt om Ombord Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 400
Övrig omsättning 2
Rörelseresultat (EBIT) 128
Resultat efter finansnetto 128
Årets resultat 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 251
Tillgångar 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 104
Skulder och eget kapital 251
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 4
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 90
Omsättning 402
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 400
Personalkostnader per anställd (tkr) 8
Rörelseresultat, EBITDA 128
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 51,00%
Vinstmarginal 32,00%
Bruttovinstmarginal 76,50%
Rörelsekapital/omsättning 36,75%
Soliditet 58,57%
Kassalikviditet 241,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...