Visa allt om Alpha Leon AB
Visa allt om Alpha Leon AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 1 406
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 734
Resultat efter finansnetto 734
Årets resultat 427
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 1 018
Tillgångar 1 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 477
Obeskattade reserver 185
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 357
Skulder och eget kapital 1 018
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 432
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 136
Utdelning till aktieägare 200
Omsättning 1 406
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 406
Personalkostnader per anställd (tkr) 574
Rörelseresultat, EBITDA 734
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 72,10%
Vinstmarginal 52,20%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,01%
Soliditet 61,03%
Kassalikviditet 285,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...