Visa allt om Stävie Taxitrafik AB
Visa allt om Stävie Taxitrafik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 051
Övrig omsättning 102
Rörelseresultat (EBIT) -5
Resultat efter finansnetto -22
Årets resultat -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 519
Omsättningstillgångar 422
Tillgångar 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 512
Kortfristiga skulder 401
Skulder och eget kapital 941
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 1 049
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 320
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 153
Nyckeltal
Antal anställda 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 410
Personalkostnader per anställd (tkr) 275
Rörelseresultat, EBITDA 87
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -0,53%
Vinstmarginal -0,24%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,02%
Soliditet 2,98%
Kassalikviditet 105,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...