Visa allt om Norrfjärd Invest i Söderhamn AB
Visa allt om Norrfjärd Invest i Söderhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 120
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 99
Resultat efter finansnetto 82
Årets resultat 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 2 289
Omsättningstillgångar 147
Tillgångar 2 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 2 175
Kortfristiga skulder 147
Skulder och eget kapital 2 436
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 120
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 117
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 4,06%
Vinstmarginal 82,50%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,00%
Soliditet 4,68%
Kassalikviditet 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...