Visa allt om Tima Logistik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 571
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 20
Resultat efter finansnetto 20
Årets resultat 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 65
Omsättningstillgångar 1 006
Tillgångar 1 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 956
Skulder och eget kapital 1 070
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 571
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 22
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 1,87%
Vinstmarginal 3,50%
Bruttovinstmarginal 29,77%
Rörelsekapital/omsättning 8,76%
Soliditet 10,75%
Kassalikviditet 105,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...