Visa allt om Sport Competence Sweden AB
Visa allt om Sport Competence Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 81
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -319
Resultat efter finansnetto -343
Årets resultat -343
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 1 163
Omsättningstillgångar 441
Tillgångar 1 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 547
Skulder och eget kapital 1 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 192
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 93
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 81
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 41
Personalkostnader per anställd (tkr) 184
Rörelseresultat, EBITDA -319
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -19,89%
Vinstmarginal -393,83%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 365,43%
Soliditet 3,55%
Kassalikviditet 28,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...