Visa allt om Familjerätt Välliste AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-05
Nettoomsättning 109 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 0
Resultat efter finansnetto 85 0
Årets resultat 66 0
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 135 50
Tillgångar 135 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 19 0
Skulder och eget kapital 135 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-05
2015-05
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 60 0
Omsättning 109 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 85 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 62,96% -%
Vinstmarginal 77,98% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 106,42% -%
Soliditet 85,93% 100,00%
Kassalikviditet 710,53% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...