Visa allt om Adamit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 78 0
Övrig omsättning 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -171 -34
Resultat efter finansnetto 9 596 0
Årets resultat 9 596 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 6 660 5 053
Omsättningstillgångar 4 007 1 654
Tillgångar 10 667 6 706
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 646 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 6 648
Kortfristiga skulder 1 020 9
Skulder och eget kapital 10 667 6 706
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 79 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -161 -21
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 89,96% -%
Vinstmarginal 12 302,56% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 3 829,49% -%
Soliditet 90,43% 0,75%
Kassalikviditet 392,84% 18 377,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...