Visa allt om Wekman AB
Visa allt om Wekman AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 0
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -13
Resultat efter finansnetto 29
Årets resultat 22
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 69
Omsättningstillgångar 3 722
Tillgångar 3 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 3 713
Kortfristiga skulder 6
Skulder och eget kapital 3 791
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 0
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -13
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet 1,90%
Kassalikviditet 62 033,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...