Visa allt om Jens Scheibe AB
Visa allt om Jens Scheibe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -7
Resultat efter finansnetto 115 105 93
Årets resultat 115 105 93
Balansräkningar (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 66 66
Omsättningstillgångar 123 113 85
Tillgångar 188 178 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 173 143
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 5 7
Skulder och eget kapital 188 178 151
Löner & utdelning (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 115 105 75
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 97,34% 97,19% 94,70%
Kassalikviditet 2 460,00% 2 260,00% 1 214,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...