Visa allt om Jens Scheibe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -7
Resultat efter finansnetto 105 93
Årets resultat 105 93
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 66 66
Omsättningstillgångar 113 85
Tillgångar 178 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 143
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 5 7
Skulder och eget kapital 178 151
Löner & utdelning (tkr)
2016-01 2015-01
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 105 75
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -7
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 97,19% 94,70%
Kassalikviditet 2 260,00% 1 214,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...