Visa allt om Blixfix AB
Visa allt om Blixfix AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 65
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -12
Resultat efter finansnetto -12
Årets resultat -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 44
Tillgångar 44
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 6
Skulder och eget kapital 44
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 65
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA -12
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -27,27%
Vinstmarginal -18,46%
Bruttovinstmarginal 75,38%
Rörelsekapital/omsättning 58,46%
Soliditet 86,36%
Kassalikviditet 733,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...