Visa allt om Wallins rör i Jönköping AB
Visa allt om Wallins rör i Jönköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 19 358 6 654
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 843 1 351
Resultat efter finansnetto 2 842 1 349
Årets resultat 1 378 1 051
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 216 62
Omsättningstillgångar 4 149 3 595
Tillgångar 4 365 3 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 479 1 101
Obeskattade reserver 48 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2 837 2 555
Skulder och eget kapital 4 365 3 657
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - 832
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 3 188 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 1 195 271
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 19 358 6 654
Nyckeltal
Antal anställda 7 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 765 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 643 -
Rörelseresultat, EBITDA 2 867 1 354
Nettoomsättningförändring 190,92% -%
Du Pont-modellen 65,13% 36,94%
Vinstmarginal 14,69% 20,30%
Bruttovinstmarginal 53,30% 51,35%
Rörelsekapital/omsättning 6,78% 15,63%
Soliditet 34,74% 30,11%
Kassalikviditet 143,92% 137,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...