Visa allt om Egenbolaget i Sverige AB
Visa allt om Egenbolaget i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 514
Övrig omsättning 14
Rörelseresultat (EBIT) -40
Resultat efter finansnetto -41
Årets resultat 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 125
Tillgångar 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 68
Skulder och eget kapital 125
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 196
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 40
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 528
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 514
Personalkostnader per anställd (tkr) 278
Rörelseresultat, EBITDA -40
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -32,00%
Vinstmarginal -7,78%
Bruttovinstmarginal 96,30%
Rörelsekapital/omsättning 11,09%
Soliditet 45,60%
Kassalikviditet 183,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...