Visa allt om PM Tallfast AB
Visa allt om PM Tallfast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 156
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 12
Resultat efter finansnetto -48
Årets resultat -48
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 1 592
Omsättningstillgångar 1
Tillgångar 1 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 1 263
Kortfristiga skulder 328
Skulder och eget kapital 1 593
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 156
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 58
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 0,75%
Vinstmarginal 7,69%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -209,62%
Soliditet 0,13%
Kassalikviditet 0,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...