Visa allt om Hemfosa Wera AB
Visa allt om Hemfosa Wera AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 4 178 0
Övrig omsättning - 2 453
Rörelseresultat (EBIT) -545 2 408
Resultat efter finansnetto -28 690 167 917
Årets resultat -13 688 165 564
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 680 749 1 625 690
Omsättningstillgångar 413 828 439 736
Tillgångar 2 094 577 2 065 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 326 168 014
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 1 255 671 1 863 252
Kortfristiga skulder 684 580 34 160
Skulder och eget kapital 2 094 577 2 065 426
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 50 000 0
Omsättning 4 178 2 453
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -545 2 408
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -0,08% -%
Vinstmarginal -38,94% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -6 480,42% -%
Soliditet 7,37% 8,13%
Kassalikviditet 60,45% 1 287,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...