Visa allt om Skrotnissarna Trosa Atletik AB
Visa allt om Skrotnissarna Trosa Atletik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 1 370
Övrig omsättning 51
Rörelseresultat (EBIT) 217
Resultat efter finansnetto 134
Årets resultat 114
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 562
Omsättningstillgångar 511
Tillgångar 1 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 476
Kortfristiga skulder 431
Skulder och eget kapital 1 073
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 1 421
Nyckeltal
Antal anställda 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 217
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 20,22%
Vinstmarginal 15,84%
Bruttovinstmarginal 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,84%
Soliditet 15,38%
Kassalikviditet 118,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...