Visa allt om Johelid Revision & Konsultation AB
Visa allt om Johelid Revision & Konsultation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 100 246
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 241
Resultat efter finansnetto 201 250
Årets resultat 163 147
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 410 10
Omsättningstillgångar 126 353
Tillgångar 536 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 197
Obeskattade reserver 85 63
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 110 0
Kortfristiga skulder 81 104
Skulder och eget kapital 536 363
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 200 100
Omsättning 100 246
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 96 241
Nettoomsättningförändring -59,35% -%
Du Pont-modellen 38,43% 68,87%
Vinstmarginal 206,00% 101,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,00% 101,22%
Soliditet 60,69% 67,81%
Kassalikviditet 155,56% 339,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...