Visa allt om Väsby Lås & Alarm AB
Visa allt om Väsby Lås & Alarm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03
Nettoomsättning 2 179
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 400
Resultat efter finansnetto 400
Årets resultat 233
Balansräkningar (tkr)
2016-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 135
Omsättningstillgångar 1 033
Tillgångar 1 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283
Obeskattade reserver 101
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 202
Kortfristiga skulder 582
Skulder och eget kapital 1 168
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 54
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 16
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 179
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 179
Personalkostnader per anställd (tkr) 76
Rörelseresultat, EBITDA 405
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 34,25%
Vinstmarginal 18,36%
Bruttovinstmarginal 49,24%
Rörelsekapital/omsättning 20,70%
Soliditet 30,97%
Kassalikviditet 148,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...