Visa allt om Bildelsbiten i Karlskoga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 3 774
Övrig omsättning 4
Rörelseresultat (EBIT) 383
Resultat efter finansnetto 383
Årets resultat 223
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 1 088
Tillgångar 1 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 273
Obeskattade reserver 96
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 719
Skulder och eget kapital 1 088
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 145
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 65
Utdelning till aktieägare 150
Omsättning 3 778
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 774
Personalkostnader per anställd (tkr) 212
Rörelseresultat, EBITDA 383
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 35,20%
Vinstmarginal 10,15%
Bruttovinstmarginal 25,65%
Rörelsekapital/omsättning 9,78%
Soliditet 31,97%
Kassalikviditet 132,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...