Visa allt om Bildelsbiten i Karlskoga AB
Visa allt om Bildelsbiten i Karlskoga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 6 833 3 774
Övrig omsättning - 4
Rörelseresultat (EBIT) 346 383
Resultat efter finansnetto 345 383
Årets resultat 269 223
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 1 523 1 088
Tillgångar 1 523 1 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 392 273
Obeskattade reserver 96 96
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 1 035 719
Skulder och eget kapital 1 523 1 088
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 300 145
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 139 65
Utdelning till aktieägare 300 150
Omsättning 6 833 3 778
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 833 3 774
Personalkostnader per anställd (tkr) 444 212
Rörelseresultat, EBITDA 346 383
Nettoomsättningförändring 81,05% -%
Du Pont-modellen 22,72% 35,20%
Vinstmarginal 5,06% 10,15%
Bruttovinstmarginal 24,13% 25,65%
Rörelsekapital/omsättning 7,14% 9,78%
Soliditet 30,66% 31,97%
Kassalikviditet 128,70% 132,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...