Visa allt om Online Media Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 9 899
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 628
Resultat efter finansnetto 620
Årets resultat 362
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 1 806
Tillgångar 1 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412
Obeskattade reserver 150
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 245
Skulder och eget kapital 1 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 3 256
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 1 037
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 9 899
Nyckeltal
Antal anställda 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 650
Personalkostnader per anställd (tkr) 720
Rörelseresultat, EBITDA 628
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 34,77%
Vinstmarginal 6,34%
Bruttovinstmarginal 98,17%
Rörelsekapital/omsättning 5,67%
Soliditet 29,29%
Kassalikviditet 145,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...