Visa allt om Bohus Mark & Bygg AB
Visa allt om Bohus Mark & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 420
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 47
Resultat efter finansnetto 40
Årets resultat 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 72
Omsättningstillgångar 239
Tillgångar 311
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 19
Kortfristiga skulder 216
Skulder och eget kapital 311
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 388
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 164
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 420
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 420
Personalkostnader per anställd (tkr) 551
Rörelseresultat, EBITDA 57
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 15,43%
Vinstmarginal 1,98%
Bruttovinstmarginal 32,60%
Rörelsekapital/omsättning 0,95%
Soliditet 24,44%
Kassalikviditet 110,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...