Visa allt om Sjöholms Marin Ingarö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 861
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 38
Resultat efter finansnetto 37
Årets resultat 4
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 127
Omsättningstillgångar 225
Tillgångar 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54
Obeskattade reserver 32
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 266
Skulder och eget kapital 352
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 65
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 33
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 861
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 861
Personalkostnader per anställd (tkr) 101
Rörelseresultat, EBITDA 47
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 10,80%
Vinstmarginal 4,41%
Bruttovinstmarginal 51,45%
Rörelsekapital/omsättning -4,76%
Soliditet 22,43%
Kassalikviditet 65,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...