Visa allt om Sjöholms Marin Ingarö AB
Visa allt om Sjöholms Marin Ingarö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08
Nettoomsättning 1 188 861
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 38
Resultat efter finansnetto 2 37
Årets resultat 26 4
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 161 127
Omsättningstillgångar 253 225
Tillgångar 413 352
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 54
Obeskattade reserver 0 32
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 334 266
Skulder och eget kapital 413 352
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 75 65
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 41 33
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 188 861
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 188 861
Personalkostnader per anställd (tkr) 121 101
Rörelseresultat, EBITDA 28 47
Nettoomsättningförändring 37,98% -%
Du Pont-modellen 0,48% 10,80%
Vinstmarginal 0,17% 4,41%
Bruttovinstmarginal 38,05% 51,45%
Rörelsekapital/omsättning -6,82% -4,76%
Soliditet 19,37% 22,43%
Kassalikviditet 62,87% 65,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...