Visa allt om Uppsala Trafikskola AB
Visa allt om Uppsala Trafikskola AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 3 172
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 50
Resultat efter finansnetto 38
Årets resultat 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 463
Omsättningstillgångar 540
Tillgångar 1 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 356
Kortfristiga skulder 570
Skulder och eget kapital 1 003
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 1 478
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 513
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 3 172
Nyckeltal
Antal anställda 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 634
Personalkostnader per anställd (tkr) 406
Rörelseresultat, EBITDA 104
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 4,99%
Vinstmarginal 1,58%
Bruttovinstmarginal 85,62%
Rörelsekapital/omsättning -0,95%
Soliditet 7,68%
Kassalikviditet 94,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...