Visa allt om wantnow AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 256 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -1
Resultat efter finansnetto -3 -1
Årets resultat -3 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 265 50
Tillgångar 265 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 49
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 210 0
Kortfristiga skulder 8 0
Skulder och eget kapital 265 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 256 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -1
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -1,13% -%
Vinstmarginal -1,17% -%
Bruttovinstmarginal 16,02% -%
Rörelsekapital/omsättning 100,39% -%
Soliditet 17,36% 98,00%
Kassalikviditet 2 037,50% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...