Visa allt om Fiskecenter i Umeå AB
Visa allt om Fiskecenter i Umeå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning 2 297
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 275
Resultat efter finansnetto 257
Årets resultat 134
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 119
Omsättningstillgångar 1 256
Tillgångar 1 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 184
Obeskattade reserver 85
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 790
Kortfristiga skulder 315
Skulder och eget kapital 1 374
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 244
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 72
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 2 297
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 297
Personalkostnader per anställd (tkr) 326
Rörelseresultat, EBITDA 310
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 20,01%
Vinstmarginal 11,97%
Bruttovinstmarginal 55,72%
Rörelsekapital/omsättning 40,97%
Soliditet 18,22%
Kassalikviditet 14,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...