Visa allt om Tyr Solutions AB
Visa allt om Tyr Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 296 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 192 -17
Resultat efter finansnetto 262 18
Årets resultat 182 18
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 70 70
Omsättningstillgångar 331 45
Tillgångar 400 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 68
Obeskattade reserver 48 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 103 47
Skulder och eget kapital 400 115
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - 0
Utdelning till aktieägare 20 0
Omsättning 296 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA 192 -17
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 65,50% -%
Vinstmarginal 88,51% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 77,03% -%
Soliditet 71,86% 59,13%
Kassalikviditet 321,36% 95,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...