Visa allt om BRUNNA TRUCK CENTER AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 0 0
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -614 -11
Resultat efter finansnetto -874 -11
Årets resultat -874 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 29 655 0
Omsättningstillgångar 4 632 299
Tillgångar 34 288 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 415 289
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 25 059 0
Kortfristiga skulder 8 813 10
Skulder och eget kapital 34 288 299
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - -
Rörelseresultat, EBITDA -614 -11
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen -% -%
Vinstmarginal -% -%
Bruttovinstmarginal -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -%
Soliditet 1,21% 96,66%
Kassalikviditet 52,56% 2 990,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...