Visa allt om JeDe VVS & Entreprenad AB
Visa allt om JeDe VVS & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 2 711 1 111
Övrig omsättning 10 -
Rörelseresultat (EBIT) 217 187
Resultat efter finansnetto 216 187
Årets resultat 167 146
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 585 416
Tillgångar 585 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 196
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 335 220
Skulder och eget kapital 585 416
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 347 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 0 199
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 144 90
Utdelning till aktieägare 63 113
Omsättning 2 721 1 111
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 711 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 290
Rörelseresultat, EBITDA 217 187
Nettoomsättningförändring 144,01% -%
Du Pont-modellen 37,09% 44,95%
Vinstmarginal 8,00% 16,83%
Bruttovinstmarginal 34,23% 52,12%
Rörelsekapital/omsättning 9,22% 17,64%
Soliditet 42,74% 47,12%
Kassalikviditet 174,63% 189,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...