Visa allt om JeDe VVS & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06
Nettoomsättning 1 111
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 187
Resultat efter finansnetto 187
Årets resultat 146
Balansräkningar (tkr)
2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 416
Tillgångar 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 196
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 220
Skulder och eget kapital 416
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 199
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 90
Utdelning till aktieägare 113
Omsättning 1 111
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) 290
Rörelseresultat, EBITDA 187
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 44,95%
Vinstmarginal 16,83%
Bruttovinstmarginal 52,12%
Rörelsekapital/omsättning 17,64%
Soliditet 47,12%
Kassalikviditet 189,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...