Visa allt om Ideator Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08
Nettoomsättning 947
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 713
Resultat efter finansnetto 713
Årets resultat 541
Balansräkningar (tkr)
2015-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 0
Omsättningstillgångar 742
Tillgångar 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 591
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 1
Kortfristiga skulder 150
Skulder och eget kapital 742
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 0
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 947
Nyckeltal
Antal anställda 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 947
Personalkostnader per anställd (tkr) 2
Rörelseresultat, EBITDA 713
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 96,09%
Vinstmarginal 75,29%
Bruttovinstmarginal 99,79%
Rörelsekapital/omsättning 62,51%
Soliditet 79,65%
Kassalikviditet 494,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...