Visa allt om Live Relations AB
Visa allt om Live Relations AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 1 332 -
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 469 -
Resultat efter finansnetto 470 -
Årets resultat 366 -
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 -
Anläggningstillgångar 0 -
Omsättningstillgångar 769 -
Tillgångar 769 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 416 -
Obeskattade reserver 0 -
Avsättningar (tkr) 0 -
Långfristiga skulder 0 -
Kortfristiga skulder 353 -
Skulder och eget kapital 769 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 524 -
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 150 -
Utdelning till aktieägare 366 0
Omsättning 1 332 -
Nyckeltal
Antal anställda 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 444 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 225 -
Rörelseresultat, EBITDA 469 0
Nettoomsättningförändring -% -%
Du Pont-modellen 61,12% -%
Vinstmarginal 35,29% -%
Bruttovinstmarginal 94,67% -%
Rörelsekapital/omsättning 31,23% -%
Soliditet 54,10% -%
Kassalikviditet 217,85% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...