Visa allt om MGA Services AB
Visa allt om MGA Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12
Nettoomsättning -
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) -
Resultat efter finansnetto -
Årets resultat -
Balansräkningar (tkr)
2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital -
Anläggningstillgångar -
Omsättningstillgångar -
Tillgångar -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -
Obeskattade reserver -
Avsättningar (tkr) -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Skulder och eget kapital -
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
Löner till styrelse & VD -
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda -
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader -
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning -
Nyckeltal
Antal anställda -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Personalkostnader per anställd (tkr) -
Rörelseresultat, EBITDA 0
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen -%
Vinstmarginal -%
Bruttovinstmarginal -%
Rörelsekapital/omsättning -%
Soliditet -%
Kassalikviditet -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...