Visa allt om Norum service och bemanning AB
Visa allt om Norum service och bemanning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 204 592
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -25
Resultat efter finansnetto 2 -25
Årets resultat 2 -25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 42 257
Tillgångar 42 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 25
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 15 231
Skulder och eget kapital 42 257
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 925 453
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 243 117
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 204 592
Nyckeltal
Antal anställda 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 241 99
Personalkostnader per anställd (tkr) 234 95
Rörelseresultat, EBITDA 2 -25
Nettoomsättningförändring 103,38% -%
Du Pont-modellen 4,76% -9,73%
Vinstmarginal 0,17% -4,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,24% 4,39%
Soliditet 64,29% 9,73%
Kassalikviditet 280,00% 111,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...