Visa allt om WANG MA AB
Visa allt om WANG MA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04
Nettoomsättning 3 305 1 967
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 79
Resultat efter finansnetto -13 77
Årets resultat 99 60
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 798 972
Omsättningstillgångar 568 447
Tillgångar 1 366 1 419
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 110
Obeskattade reserver 200 340
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 727 727
Kortfristiga skulder 229 242
Skulder och eget kapital 1 366 1 419
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 1 192 705
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 374 221
Utdelning till aktieägare 100 0
Omsättning 3 305 1 967
Nyckeltal
Antal anställda 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 826 492
Personalkostnader per anställd (tkr) 380 244
Rörelseresultat, EBITDA 162 79
Nettoomsättningförändring 68,02% -%
Du Pont-modellen -0,88% 5,57%
Vinstmarginal -0,36% 4,02%
Bruttovinstmarginal 68,02% 69,19%
Rörelsekapital/omsättning 10,26% 10,42%
Soliditet 26,72% 26,44%
Kassalikviditet 237,12% 184,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...