Visa allt om L.U. Bygg AB
Visa allt om L.U. Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06
Nettoomsättning 2 421 2 172
Övrig omsättning 51 -
Rörelseresultat (EBIT) 110 95
Resultat efter finansnetto 105 95
Årets resultat 80 71
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 188 80
Omsättningstillgångar 252 193
Tillgångar 440 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 121
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 99 0
Kortfristiga skulder 181 152
Skulder och eget kapital 440 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
Löner till styrelse & VD 265 170
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 611 517
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 265 157
Utdelning till aktieägare 0 40
Omsättning 2 472 2 172
Nyckeltal
Antal anställda 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 807 1 086
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 337
Rörelseresultat, EBITDA 159 115
Nettoomsättningförändring 11,46% -%
Du Pont-modellen 25,00% 34,93%
Vinstmarginal 4,54% 4,37%
Bruttovinstmarginal 47,71% 47,42%
Rörelsekapital/omsättning 2,93% 1,89%
Soliditet 36,59% 44,49%
Kassalikviditet 139,23% 126,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...