Visa allt om L.U. Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06
Nettoomsättning 2 172
Övrig omsättning -
Rörelseresultat (EBIT) 95
Resultat efter finansnetto 95
Årets resultat 71
Balansräkningar (tkr)
2015-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 80
Omsättningstillgångar 193
Tillgångar 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121
Obeskattade reserver 0
Avsättningar (tkr) 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 152
Skulder och eget kapital 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
Löner till styrelse & VD 170
Varav tantiem till styrelse & VD -
Löner till övriga anställda 517
Varav resultatlön till övriga anställda -
Sociala kostnader 157
Utdelning till aktieägare 40
Omsättning 2 172
Nyckeltal
Antal anställda 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 086
Personalkostnader per anställd (tkr) 337
Rörelseresultat, EBITDA 115
Nettoomsättningförändring -%
Du Pont-modellen 34,93%
Vinstmarginal 4,37%
Bruttovinstmarginal 47,42%
Rörelsekapital/omsättning 1,89%
Soliditet 44,49%
Kassalikviditet 126,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...