Visa allt om Social Empowerment Worknet i Sverige AB
Visa allt om Social Empowerment Worknet i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 29
Övrig omsättning 19 -
Rörelseresultat (EBIT) -126 -57
Resultat efter finansnetto -126 -57
Årets resultat 1 -57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 81 108
Tillgångar 81 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 46
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 34 62
Skulder och eget kapital 81 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 60 14
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 8 4
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 19 29
Nyckeltal
Antal anställda 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 29
Personalkostnader per anställd (tkr) 68 24
Rörelseresultat, EBITDA -126 -57
Nettoomsättningförändring -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -52,78%
Vinstmarginal -% -196,55%
Bruttovinstmarginal -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 158,62%
Soliditet 58,02% 42,59%
Kassalikviditet 238,24% 174,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...